Rezerwacja Kąpieliska

Prosimy o przemyślane  rezerwacie, tak aby każdy obóz na bazie mógł skorzystać z kąpieliska dziękujemy. Pamiętajmy o harcerskiej atmosferze.